Boreo ja Sievi Capital

Boreon ja Sievi Capitalin yhdistyminen

Boreo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 17.12.2021 peruutetaan Sievi Capital Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen peruutuksen johdosta – Boreo Oyj jatkaa itsenäisenä yhtiönä yritysostovetoisen kasvustrategiansa toteuttamista

  • Boreo Oyj:n ja Sievi Capital Oyj:n hallitukset ovat 29.9.2021 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Sievi sulautuu Boreoon.

  • Ehdotettu yhdistyminen luo yhden Nasdaq Helsingin pörssilistan johtavista kasvualustoista pienille ja keskisuurille yhtiöille: hajautettu yrittäjämäinen toimintamalli mahdollistaa skaalautuvuuden ja yhdistyminen kasvattaa yhtiöiden kokoluokkaa merkittävästi. Tulevan Yhtiön liiketoiminnat on hajautettu usealle eri toimialalle ja sen riippuvuus yksittäisistä päämies- ja asiakassuhteista on vähäistä. Maantieteellisesti Tuleva Yhtiö on myös entistä vahvemmin hajautunut Pohjois-Eurooppaan.

  • Yhdistyminen edellyttää muun muassa yhdistymisen hyväksymistä kahden kolmasosan äänten ja osakkeiden enemmistöllä Boreon ja Sievi Capitalin ylimääräisissä yhtiökokouksissa sekä kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

  • Yhtiöt toimivat täysin toisistaan riippumatta mahdollisen ehdotetun yhdistymisen täytäntöönpanoon asti.

  • Yhtiöt kokoavat tälle internet-sivustolle kaiken keskeisen materiaalin koskien ehdotettua yhdistymistä. Voit lisäksi tutustua yhtiöihin tarkemmin osoitteissa www.boreo.com ja www.sievicapital.fi.

Yhtiöt järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja medialle suunnatun tiedotustilaisuuden koskien ehdotettua yhdistymistä 29.9.2021 klo 10.00.

Inderes-haastattelut

Preaton edustaja ja Boreon hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist 14.10.2021

Boreo Oyj:n toimitusjohtaja Kari Nerg 29.9.2021

Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Majamaa 29.9.2021

Lisätietoja yhtiöistä

Lisätietoja Boreosta ja Sievi Capitalista löydät yhtiöiden omilta verkkosivuilta.

null

Boreo Oyj

Tutustu Boreon sivuihin

null

Sievi Capital Oyj

Tutustu Sievi Capitalin sivuihin